Yeni Sayfa 1

                                  

  

TAŞLIÇAY KAYMAKAMLIĞI KAMU HİZMET SUNUM STANDARTLARI

 

SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
ÇKS İlk Kayıt (Çiftçi Kayıt Sistemi) 1- Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC.Kimlik nosu yazılı) 2- Sosyal Güvenlik Numarasını Gösterir Belge (varsa) 3- Tarım arazilerinin onaylı fotokopisi veya çıktısı 4- Kira sözleşmesi veya muvaffakatname varsa, onaylanmış matbu evrakları 5- Tarım arazilerine ekilen ürünlerin muhtarlıkça onaylı formu(Form C)* 6- Ziraat Odasından Çiftçilik Belgesi 7- Taahhütname 8- Döner Sermaye Makbuzu 5 GÜN
ÇKS Dosya Güncelleme 1- Ziraat Odası Çiftçilik belgesi 2- Tarım arazilerine ekilen ürünlerin beyanı ve muhtarlıkca onaylı formu(Form C)* 3- Kira sözleşmesi veya muvaffakatname varsa, onaylanmış matbu evrakları(Süresi dolanlar için) 4- Taahhütname 5- Döner Sermaye Dekontu 5 GÜN
ÇKS Belgesi 1- T.C.Kimliği Mernis nosu 1 SAAT
Mazot ,Kimyevi Gübre ve Toprak Analizi Desteklemesi Başvurusu 1- ÇKS kaydının güncellenmesi ve Destekleme Başvuru Dilekçesi (matbu)*-Toprak Analizi Desteği için toprak analizi raporu ve toprak analiz talep formu (50 dekardan büyük parseller için kimyevi gübre ve toprak analizi desteği için her 50 dekarlık arazi büyüklüğüne 1 adet toprak analizi raporu ve toprak analiz talep formu verilmesi zorunludur) 1 SAAT
Yem Bitkisi Müracaatı 1- ÇKS kaydının güncellenmesi ve Destekleme Başvuru Dilekçesi (matbu)* 2- Yem Bitkileri Müracaat Formu(Ek1) 3- Kontrol Tutanağı (Ek3) 4- Taahhütname(Ek2) 5- Döner Sermaye Dekontu 1 GÜN
Önsoykütüğü 1- Dilekçe 2- Türkvetten veri sisteminden alınmış sığır cinsi hayvan pasaportu 3- Nüfus cüzdan Fotokopisi (TC Nosu Yazılı) 15 GÜN
Sertifikalı Tohumluk Desteği 1- ÇKS kaydının güncellenmesi ve Destekleme Başvuru Dilekçesi (matbu)* 2- Talep Formu 3- Tohumluk Satış Faturası 4- Sertifikasyon Belgesi 10 GÜN
Cins Tashihi 1- Dilekçe 2- Tapu Kaydı Gösteren Belge 3- Döner Sermaye Dekontu 10 gün
ÇKS Arazi Beyanı Değişikliği (Kuru-Sulu) 1- Dilekçe 2- Sulama Koop. Yazı veya Kuyu Ruhsatı 1 GÜN
Arı konaklama belgesi 1-Arı konaklama belgesi formu (İl Tarım Müdürlüğünden veya Arı Yetiştiricileri Birliğinden alınacak) 2-Hayvan sevkine esas veteriner sağlık raporu 1 SAAT
Patates Üretim Ve Depolama İzni 1- Patates Üreticisinin Dilekçesi 2- Taahhütname 3- Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi 1 GÜN
Bitki Koruma Ürünleri Reçetesi 1- Beyan 2- Hastalık ya da zararlı örneği 2 SAAT
Yeşil kart ve 2022 sayılı kanun kapsamında zirai gelir rapor tanzimi 1-Yeşil kart Başvuru ve Bilgi Formu veya 2022 Yaşlılık Aylığı Başvuru ve Bilgi Formu 5 DAKİKA
Tabii Afetlerin neden olduğu hasar tespitleri 1-Dilekçe 7 GÜN
Prim Desteklemeleri Ön Müracaat Başvurusu 1-Dilekçe 2-Nüfus cüzdanı fotokopisi 3-Tapu fotokopisi 4-ÇKS Belgesi 5 DAKİKA
Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporu 1- Menşei şahadetnamesi 2- Tektırnaklılarda Ruam sağlık belgesi 3- Fatura 4- AKS kayıt belgesi 1 SAAT
Aşılama Serumlama Talebi 1- Dilekçe 2- Araç talebi Hayvan sayısına göre
Hayvan Pasaportu 1- Dilekçe 2- Kimlik belgesi 5 DAKİKA
İşletme Tescil Belgesi 1- Kimlik belgesi 5 DAKİKA
Hayvan Mevcut Belgesi 1- Dilekçe 15 DAKİKA

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yeri kurum müdürü/amiri ikinci müracaat yeri ise Taşlıçay Kaymakamıdır. Müracaat mercilerinin iletişim bilgilerine internet sitemizdeki Telefon Rehberi bölümünden ulaşılabilir.